loader
//getategitim.com/wp-content/uploads/2019/11/foto1-scaled.jpg

01. Getategitim.com nedir?

Bu sitede yer alan içerik getat eğitimleri hakkında bilgi alma, ücretlerini görme ve eğitimlere kaydolabilme imkanları sağlar. İnsanın tanımında biyo-psiko-sosyal varlık olma özelliği vardır. Tıp mesleğini bir sanat olarak ele alıp, bütüncül yaklaşımı kaybetmeden modern ve çağdaş tıp uygulamaları yanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını merak eden ve öğrenmek isteyen tüm hekimler, diş hekimleri, eczacılar, klinik psikologlar yanında diğer sağlık profesyonelleri ile geniş kitleler getategitim.com sitesinden ve faaliyetlerinden faydalanırlar. Bu sitede yer alan içerik genel bilgilendirme amacı taşımakta olup eğitim ve sertifika almadan bir uygulama imkanı vermez.

02. Kursa kimler katılabilir?

Katılımcılar hekim veya kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimleridir. Başvuru sahibi bu yeterliliği sağladığını gösteren belgeleri ve kurum tarafından istenebilecek diğer belgeleri ibraz eder. Bazı özel alanlar diş tabibi ve diğer sağlık meslek mensuplarının da (örneğin; homeopati için diş hekmleri ve eczacılar; hipnoz için diş hekimleri ve klinik psikologlar; sülük, kupa, ozon, mezoterapi, akupunktur, proloterapi, fitoterapi için diş hekimleri; müzikterapi için müzik lisans mezunları ve sağlık meslek mensupları vb) katılımına açıktır. Bu meslek mensuplarının mutlaka ülkemizde geçerli belgelerinin (diploma veya denklik belgesi) olması gerekmektedir.

03. Kurs Sağlık Bakanlığı onaylı mıdır?

Bu sitede yer alan bütün kurslar Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Akupunktur, ozon uygulamaları, proloterapi, refleksoloji, mezoterapi, fitoterapi, homeopati, hipnoz, kupa (hacamat) uygulaması, sülük uygulaması, larva (maggot) uygulaması, osteopati, apiterapi ve müzikterapi eğitimleri düzenlenmekte olup kayropraktik alanında henüz eğitim düzenlenmemektedir. Bu eğitimlerin sonunda Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikanızın düzenlenmesi için teslimi amacıyla ilgili kurs verileri ve evrakları yetkili kuruma teslim edilir. Alacağınız bu sertifika ile o uygulama ile ilgili Sağlık Bakanlığı onaylı ünite/uygulama merkezi açmak için ruhsat başvurusunda bulunabilirsiniz.

04. Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan eğitimler nelerdir?

www.getategitim.com internet sitesinde Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan bir eğitim ilan edilmemektedir. Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan eğitimlere diğer kuruluşların internet sitelerinden ulaşabilirsiniz. Nöralterapi, manuelterapi, uygulamalı (klinik) kinezyoloji, nogier kulak mikrosistem tedavisi, mizaç teorisi, bütüncül beslenme vb eğitimler ile sempozyum, kongre, çalıştay vb toplantılar özel eğitimler olup Sağlık Bakanlığı onaylı değildir. Bu eğitimler veya toplantılar sonunda katılım belgesi düzenlenebilir. Bu belgeler sertifika değildir ve mevcut mesleki yetkilerinizin üzerine herhangi bir yeni yetki kazandırmaz. Bu programları mezuniyet sonrası eğitim programı olarak değerlendirmeniz gerekmektedir.