loader
//getategitim.com/wp-content/uploads/2019/11/about.png
Getategitim.com nedir?

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp insanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip olup 21.yüzyılın başında tüm dünyada tekrar popülarite kazanmıştır. Sadece geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde değil sağlık alanında batı tıbbının baskın olduğu gelişmiş ülkelerde de kullanımı yaygınlaşmıştır.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın yaygınlaşmaya başlaması ile tedavi standardizasyonu ve denetimi gerekliliği doğmuştur. Dünya Sağlık Örgütü ilk defa 2000 yılında “Geleneksel Tıp Araştırma ve Değerlendirme Metodolojileri Rehberi ” , 2014 yılında geleneksel tıbbın güvenli ve etkili kullanımını teşvik eden “Pekin Deklarasyonu”nu yayımlanmıştır. Ülkemiz de dünya ile eş zamanlı olarak 2014 yılında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğini yürürlüğe koymuştur.

Farklı alanlarda standardize eğitim tanımlanmış olup yetkili merkezler tarafından teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Bundan sonraki süreçte geleneksel tıbbın sağlık sistemi ve batı tıbbı ile entegrasyonu, eğitim ve araştırmaların artması büyük bir gelişme olacaktır.

Gelişmelerden haberdar olabilmek için mail bültenimize kaydolun.